Duisburg, 26 sierpnia 2021 roku. Spółka holdingowa PCC SE z siedzibą w Duisburgu zaczęła przygotowania do długoterminowej zmiany pokoleniowej, wprowadzając nową strukturę kierownictwa składającą się z Zarządu i Rady Nadzorczej. Nowa struktura zastąpi dotychczasowy system składający się z Rady Administrującej i Dyrektorów Zarządzających. W przyszłości nastąpi personalne rozdzielnie obu tych organów. Reorganizacja ma na celu wzmocnienie struktury korporacyjnej PCC SE oraz strategiczne skupienie się nad tematem przyszłości, którym jest zrównoważony rozwój. W dniu 10 sierpnia 2021 roku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki PCC SE została uchwalona odpowiednia zmiana Statutu. Wejdzie ona w życie z chwilą wpisania do rejestru handlowego.

Od momentu wpisania do rejestru handlowego zarządzaniem operacyjnym PCC SE zajmie się trzyosobowy zarząd, do którego weszli: dr Peter Wenzel (56 lat) jako członek nowo utworzonego organu i zarazem jego prezes, oraz Ulrike Warnecke (59 lat) i dr Alfred Pelzer (61 lat), czyli dotychczasowi dyrektorzy zarządzający. Dr Peter Wenzel był dotychczas odpowiedzialny za rozwój korporacyjny i opracowanie projektów, a w nowym Zarządzie będzie odpowiadać również za zrównoważony rozwój, który jako temat staje się coraz istotniejszy. Zakres odpowiedzialności pani Ulrike Warnecke obejmujący finanse, zasoby ludzkie i public relations oraz dr Alfreda Pelzera obejmujący produkcję chemiczną, logistykę i sprzedaż, pozostaje niezmieniony w stosunku do ich poprzednich funkcji zarządzających. Podobnie jak dotychczas, zarząd będzie wspierany przez pana Riccardo Koppe (42 lat) jako dyrektora ds. finansowych i controllingu (CFO) oraz pana Petera Bergera (44 lata) jako dyrektora ds. prawnych.

Waldemar Preussner (62 lata), jedyny akcjonariusz i dotychczasowy Przewodniczący Rady Administrującej PCC SE, został Przewodniczącym nowo utworzonej Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącym Rady został dr Hans Josef Ritzert (62 lata). Jest on chemikiem i był już wcześniej związany z PCC SE w funkcji doradczej. Skład Rady Nadzorczej uzupełnia Reinhard Quint, wieloletni członek dotychczasowej Rady Administrującej.

Dr Peter Wenzel wyjaśnia: „Duch przedsiębiorczości panujący w Grupie PCC, oraz swoboda w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych pomysłów biznesowych, są czymś wyjątkowym. Od dawna wyznaczamy wysokie standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i wspieramy zrównoważony rozwój poprzez znaczące inwestycje w wysokosprawne, przyjazne dla środowiska zakłady produkcyjne. Dlatego szczególne możliwości dla PCC i partnerów Grupy postrzegamy w stojących przed nami wyzwaniach, zwłaszcza w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.”

Waldemar Preussner dodaje: „Poprzez swoje spółki chemiczne Grupa PCC jest częścią jednej z kluczowych branż XXI wieku i prowadząc swoją działalność gospodarczą zawsze zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Nowa struktura zarządzania i podział zadań w Zarządzie nie tylko wzmacnia przygotowanie Grupy do przyszłości, ale także nasze ukierunkowanie na zrównoważony rozwój i ochronę klimatu.“