– Darowizna w wysokości 15 tys. euro pokryje roczne zapotrzebowanie na zakupy leków i ubrań.
– Wręczenie czeku przez kierownictwo Grupy PCC w dniu 17 stycznia 2019 roku.
– Firma PCC z Duisburga zaznacza swoje lokalne zaangażowanie społeczne.

Duisburg, 17 stycznia 2019 roku. PCC wspiera stowarzyszenie „Gemeinsam gegen Kälte Duisburg e.V.”, po przez darowiznę w wysokości 15 tys. euro. Środki te umożliwią stowarzyszeniu zapewniającemu pomoc osobom bezdomnym m.in. pokrycie rocznego zapotrzebowania na leki i ubrania.

Od ponad 20 lat stowarzyszenie zapewnia pomoc społeczną i medyczną osobom w Duisburgu, które bez miejsca stałego zamieszkania żyją na ulicach lub są zagrożone bezdomnością. Wsparcia ze strony pracowników stowarzyszenia szukają również w coraz większym stopniu ludzie, którzy z powodu trudności finansowych i osobistych nie są już w stanie poradzić sobie z codziennym życiem.

W ciągu roku, w określonych dniach tygodnia, wolontariusze odwiedzają potrzebujących w różnych punktach Duisburga wykorzystując dwa pojazdy interwencyjne. Pierwszy z nich to tzw. „KälteBus”, czyli mobilny punkt opieki, który dostarcza osobom bezdomnym m.in. ubrania i żywność a obsługa pojazdu udziela porad. Natomiast ambulans „MediBus” zapewnia opiekę medyczną bezdomnym, dzięki zespołowi składającemu się obecnie z pięciu lekarzy i pięciu pielęgniarek.

„Mobilność stowarzyszenia sprawia, że jest ono w stanie udzielić pomocy osobom, do których wiele innych organizacji – w tym państwowe – mogą nie dotrzeć”, mówi Ulrike Warnecke, dyrektor zarządzająca PCC SE. „Z wielką radością wspieramy zatem stowarzyszenie Gemeinsam gegen Kälte Duisburg w jego ważnej pracy.”

Kurt Schreiber, prezes stowarzyszenia Gemeinsam gegen Kälte Duisburg, dodaje: „Ze względu na fakt, że nasze stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych funduszy publicznych, ani innych regularnych dotacji, darowizny są dla nas absolutnie niezbędne i jesteśmy bardzo wdzięczni za hojne wsparcie firmy PCC. Przekazane fundusze zostaną przeznaczone przede wszystkim na pokrycie rocznego zapotrzebowania na leki, ubrania takie jak kurtki, rękawiczki, czapki i szaliki, a także obuwie.”

Czek został wręczony przez dyrektor zarządzającą PCC, Ulrike Warnecke, kierownictwu stowarzyszenia Gemeinsam gegen Kälte Duisburg 17 stycznia 2019 roku w siedzibie PCC w Duisburgu-Homberg.

Dzięki temu gestowi PCC SE wzmacnia swoje lokalne zaangażowanie społeczne w miejscu, gdzie funkcjonuje główna siedziba firmy. Międzynarodowa grupa chemiczna od lat wspiera inicjatywy społeczne i obywatelskie – zarówno w Duisburgu, jak i za granicą. Między innymi, od 2003 roku PCC jest głównym sponsorem klubu VfB Homberg e.V. grającego w Oberliga, oraz sponsorem tytularnym stadionu PCC. W sektorze społecznym PCC w ubiegłym roku wsparła projekt PlusPunkt DU, zorganizowany przez stowarzyszenie Kinderschutzbund Duisburg na rzecz ochrony dzieci.

Na arenie międzynarodowej PCC angażuje się w pomoc dzieciom osieroconym wskutek AIDS w Afryce i wspiera organizację pozarządową AOHM Amani Orphans´ Home Mbigili w Tanzanii. W Polsce natomiast, spółki z Grupy PCC, w tym PCC Rokita SA i PCC Exol SA, zostały wielokrotnie nagrodzone w międzynarodowych rankingach społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility, CSR).