Celem przebudowy jest redukcja zużycia energii i emisji CO2-w produkcji chloru poprzez wdrożenie proekologicznej technologii membranowej, przy jednoczesnym wzroście zdolności produkcyjnych. Instalacja elektrolizy membranowej nr. 1 została uruchomiona w marcu 2010 roku. Wiosną 2015 roku zakończyliśmy w pełni proces przejścia produkcji chloru na nową technologię, oddając do użytku instalację elektrolizy membranowej nr. 2.

Inwestor:PCC Rokita SA
Miejsce:Teren zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
Zdolności produkcyjne:Zdolności produkcyjne instalacji elektrolizy membranowej nr. 1 wyniosą 120 tys. ton rocznie.
Stan projektu:Zakończony. Oddanie do użytku: koniec marca 2010 roku