Od 2008 roku nowoczesna instalacja kogeneracyjna na terenie zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym zasila tamtejszą produkcję chemiczną w energię elektryczną. Zainstalowana moc wynosi 70 megawatów ciepła oraz 15 megawatów energii elektrycznej.

Inwestor:PCC Rokita SA
Miejsce:Teren zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
Zdolności produkcyjne:Zainstalowana moc:
70 MWt, 15 MWe
Oddanie do użytku:listopad 2008 r. / modernizacja 2015-2017 r.
Opis projektu:2008 r.:
Oddanie do użytku elektrociepłowni EC-3 jako nowoczesnego źródła kogeneracyjnego (węgiel/biomasa)

Korzyści: Zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i pary technologicznej dla największych zakładów chemicznych PCC w Brzegu Dolnym.

Ze względu na zastosowanie najnowszych technologii dostępnych na rynku (tzw. BAT – Best Available Techniques), projekt otrzymał dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2015 – 2017 r.:
Instalacja nowych elektrofiltrów. Efektem jest znaczne ograniczenie emisji pyłów, które już dziś jest niższe od nowych limitów UE, które będą obowiązywać od 2020 roku. Ponadto nowa turbina przeciwprężna pozwoli na redukcję kosztów produkcji energii.