Niecałe dwa lata po rozpoczęciu budowy, w dniu 21 października 2014 roku mała elektrownia wodna w miejscowości Galičnik Macedonii Północnej, otrzymała pozwolenie na użytkowanie. W związku z wejściem w życie umowy zakupu energii elektrycznej, od tej daty elektrownia wytwarza odnawialną energię zgodnie z taryfą „Privileged Producer”, zasilając ok. 1000 gospodarstw domowych w energię ekologiczną. Produkcję próbną rozpoczęto już w maju 2014 roku po przyłączeniu elektrowni do sieci elektroenergetycznej. Przy budowie tej elektrowni na stromym odcinku rurociągu ciśnieniowego o długości ok. 500 metrów napotkano szczególne warunki, które okazały się znacznie trudniejsze niż oczekiwano. Na innym z kolei stromym zboczu jeszcze wiosną 2014 roku zostały zbudowane mury oporowe z betonu, aby lepiej zabezpieczyć część rurociągu przed erozją. Ekstremalnie stromy teren o nachyleniu do 60 stopni, skały o dużym zagrożeniu lawinowym oraz utrudniona dostępność sprawiały, że prowadzenie prac budowlanych w całym projekcie okazało się być bardzo wymagające. Tym niemniej, dzięki wspólnemu wysiłkowi z lokalnym wykonawcą, postęp prac był zadowalający.

Rodzaj instalacji: Mała elektrownia wodna
Miejsce: Galičnik, Macedonia Północna
Redukcja emisji CO2: Średnia roczna redukcja emisji na poziomie ok. 3 895 ton CO2
Zainstalowana moc: 1,154 megawata
Produkcja: ok. 4,1 mln kWh energii elektrycznej rocznie (średnia długookresowa)
Oddanie do użytku: Październik 2014 roku