Ta pierwsza, mała elektrownia wodna PCC w Macedonii Północnej uruchomiła komercyjną produkcję energii elektrycznej w sierpniu 2013 roku. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu poprzedniego roku. Trudne warunki pogodowe oraz skalisty charakter gruntu utrudniały postęp budowy – szczególnie trudne okazały się wykopy. Tym niemniej, realizacja inwestycji zakończyła się sukcesem w nieco ponad rok od rozpoczęcia prac.

Rodzaj instalacji: Mała elektrownia wodna
Miejsce: Gradečka, Macedonia Północna
Redukcja emisji CO2: Średnia roczna redukcja emisji na poziomie ok. 3 504 ton CO2
Zainstalowana moc: 0,870 megawatów
Produkcja: ok. 3,75 mln kWh energii elektrycznej rocznie (średnia długookresowa)
Oddanie do użytku: Sierpień 2013 roku