Ta pierwsza, mała elektrownia wodna PCC w Macedonii Północnej uruchomiła komercyjną produkcję energii elektrycznej w sierpniu 2013 roku. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu poprzedniego roku. Trudne warunki pogodowe oraz skalisty charakter gruntu utrudniały postęp budowy – szczególnie trudne okazały się wykopy. Tym niemniej, realizacja inwestycji zakończyła się sukcesem w nieco ponad rok od rozpoczęcia prac.

Rodzaj instalacji:Mała elektrownia wodna
Miejsce:Gradečka, Macedonia Północna
Redukcja emisji CO2:Średnia roczna redukcja emisji na poziomie ok. 3 504 ton CO2
Zainstalowana moc:0,870 megawatów
Produkcja:ok. 3,75 mln kWh energii elektrycznej rocznie (średnia długookresowa)
Oddanie do użytku:Sierpień 2013 roku