Projekt w lokalizacji Kriva Reka (po polsku: Kręta Rzeka) jest piątym projektem naszej firmy w Macedonii Północnej. Po zakończeniu szerokich prac projektowych, budowa małej elektrowni wodnej rozpoczęła się w październiku 2017 roku. Koncesję na budowę tej małej elektrowni wodnej uzyskaliśmy we wrześniu 2012 roku. W styczniu 2014 roku złożyliśmy wniosek o wydanie warunków zabudowy do Rządu Macedonii Północnej i po otrzymaniu decyzji zaczęliśmy proces nabywania praw do gruntów.

Rodzaj instalacji:Mała elektrownia wodna
Miejsce:Kriva Reka, Macedonia Północna
Redukcja emisji CO2:Zaplanowano: Przewidywano średnią roczną redukcję emisji o ok. 6 500 ton CO2
Zainstalowana moc:Zaplanowano: 1,6 megawatów
Produkcja:Zaplanowano: ok. 6,94 mln kWh energii elektrycznej rocznie
Stan projektu:
  • Rozpoczęcie budowy: październik 2017 r.
  • Uzyskanie koncesji: 2012 r.
Oddanie do użytku:
  • Początek uruchomienia: Marzec 2020 r.
  • Elektrownia pracuje obecnie w ruchu próbnym.