//Mała elektrownia wodna Kriva Reka

Mała elektrownia wodna Kriva Reka

Projekt w lokalizacji Kriva Reka (po polsku: Kręta Rzeka) jest piątym projektem naszej firmy w Macedonii Północnej. Po zakończeniu szerokich prac projektowych, budowa małej elektrowni wodnej rozpoczęła się w październiku 2017 roku. Koncesję na budowę tej małej elektrowni wodnej uzyskaliśmy we wrześniu 2012 roku. W styczniu 2014 roku złożyliśmy wniosek o wydanie warunków zabudowy do Rządu Macedonii Północnej i po otrzymaniu decyzji zaczęliśmy proces nabywania praw do gruntów.

Rodzaj instalacji: Mała elektrownia wodna
Miejsce: Kriva Reka, Macedonia Północna
Redukcja emisji CO2: Zaplanowano: Przewidywano średnią roczną redukcję emisji o ok. 6 500 ton CO2
Zainstalowana moc: Zaplanowano: 1,6 megawatów
Produkcja: Zaplanowano: ok. 6,94 mln kWh energii elektrycznej rocznie
Stan projektu:
  • Rozpoczęcie budowy: październik 2017 r.
  • Uzyskanie koncesji: 2012 r.
Oddanie do użytku zaplanowano na: w drugim kwartale 2019 r
2019-04-09T11:46:29+02:00