//Mała elektrownia wodna Mujada

Mała elektrownia wodna Mujada

W lutym 2009 roku mała elektrownia wodna Mujada w centralnej Bośni została przyłączona do sieci elektroenergetycznej i osiągnęła pełną moc. Jest to pierwszy z naszych projektów prowadzonych w ramach mechanizmów ochrony klimatu zapisanych w Protokole z Kioto. Od tego czasu elektrownia wytwarza według średniej długookresowej 6,6 mln kWh energii elektrycznej w roku. Prace nad projektem rozpoczęły się w październiku 2007 roku.

Rodzaj instalacji: Mała elektrownia wodna
Miejsce: Mujada, Bośnia – kanton Centralna Bośnia
Redukcja emisji CO2: Średnia roczna redukcja emisji o ok. 7200 ton CO2
Zainstalowana moc:  > 1,15 megawatów
Produkcja: ok. 6,6 mln kWh energii elektrycznej rocznie (średnia długookresowa)
Oddanie do użytku: 2 lutego 2009 roku
2017-03-10T13:50:03+01:00