W grudniu 2014 roku rozpoczęła się komercyjna eksploatacja małej elektrowni wodnej Patiška. Dziś elektrownia dostarcza prąd do ok. 800 gospodarstw domowych, osiągając roczną produkcję na poziomie ok. 3,07 milionów kWh (średnia długookresowa). Początek prac znacznie przesunął się w czasie ze względu na lokalne interesy polityczne. Problemy te rozwiązaliśmy m.in. dzięki projektowi działań na rzecz lokalnej społeczności. W ramach tego projektu odnowiono m.in. 2 kilometry głównej drogi we wsi Patiška.

Rodzaj instalacji:Mała elektrownia wodna
Miejsce:Patiška, Macedonia Północna
Redukcja emisji CO2:Średnia roczna redukcja emisji na poziomie ok. 2 870 ton CO2
Zainstalowana moc:0,654 megawatów
Produkcja:ok. 3,07 mln kWh energii elektrycznej rocznie (średnia długookresowa)
Oddanie do użytku:Grudzień 2014 roku