Projekt został rozpoczęty w listopadzie 2010 roku. Uruchomienie wszystkich czterech małych elektrowni wodnych w Bośni i Hercegowinie (wliczając czynną małą elektrownię wodną Mujada) pozwoli na łączną redukcję emisji CO2 o średnio 27,5 tys. ton rocznie. Zainstalowana moc przekroczy 5 megawatów, a roczna produkcja 25 milionów kWh. Obecnie jesteśmy w posiadaniu szeregu zezwoleń, głównie dotyczących elektrowni Poljanice 1. Natomiast ze względu na niezwykle powolnie postępujące procedury wydawania zezwoleń, nie udało się wciąż uzyskać kompletu zezwoleń dla wszystkich trzech elektrowni. Termin zakończenia tych przedłużających się w czasie postępowań jest wciąż niemożliwy do przewidzenia.

Rodzaj instalacji:Mała elektrownia wodna
Miejsce:Poljanice, kanton Centralna Bośnia, Bośnia i Hercegowina
Redukcja emisji CO2:Średnioroczna redukcja emisji:

Elektrownia Poljanice 1, Zaplanowano: ok. 12 tys. ton CO2
Elektrownia Poljanice 2, Zaplanowano: ok. 5.250 ton CO2
Elektrownia Potkozica, Zaplanowano: ok. 3.050 ton CO2

Zainstalowana moc:Elektrownia Poljanice 1, Zaplanowano: 2,4 MW
Elektrownia Poljanice 2, Zaplanowano: 1,07 MW
Elektrownia Potkozica, Zaplanowano: 0,8 MW
Produkcja:Elektrownia Poljanice 1, Zaplanowano: ok. 11 mln kWh energii elektrycznej rocznie
Elektrownia Poljanice 2, Zaplanowano: ok. 4,8 mln kWh energii elektrycznej rocznie
Elektrownia Potkozica, Zaplanowano: ok. 2,8 mln kWh energii elektrycznej rocznie