Produkty i zastosowania

Nasze portfolio jest bardzo zróżnicowane, a nasi klienci wywodzą się z wielu branż, od chemii i sektora motoryzacyjnego po produkty konsumenckie, produkcję mebli, budownictwo i górnictwo.

Obszerny portal produktowy PCC

Komplet informacji na temat naszych produktów znajdziesz w obszernym portalu produktowym PCC, www.products.pcc.eu obejmującym ponad 1200 produktów i formulacji chemicznych przeznaczonych do licznych zastosowań przemysłowych.

Najnowsze klipy PCC

Wytwórnia krzemometalu spółki PCC BakkiSilicon hf.:
Do produkcji w Islandii wykorzystujemy energię elektryczną w 100% pochodzącą z odnawialnych źródeł, takich jak energia geotermalna.

Znajdziesz nas we wszystkich
dziedzinach życia:
Przekonaj się w jak wielu dziedzinach używane są produkty chemiczne PCC.

 

Nadszedł czas na zieloną chemię::
Greenline™ – asortyment zielonej chemii Grupy PCC obejmujący ponad 200 zrównoważonych substancji chemicznych.

 

Grupa PCC i handel surowcami

Handel surowcami w naszej Grupie: Grupa PCC posiada 30-letnie doświadczenie w handlu surowcami ropopochodnymi i węglopochodnymi. Oferta handlowa PCC Trade & Services GmbH, największej spółki handlowej naszej Grupy, obejmuje paliwa stałe, takie jak miał koksowy, koks opałowy i antracyt drobnoziarnisty, a także surowce chemiczne, w tym w szczególności produkty uboczne koksowni, takie jak smoła surowa, benzen surowy i czysty.
Dowiedz się więcej o handlu surowcami PCC >>

Produkty specjalne i rozwiązania systemowe

Od trzech dekad jesteśmy niezawodnym dostawcą surowców i podstawowych chemikaliów dla naszych klientów. W Pionie Chemii konsekwentnie wzmacniamy swoją obecność w segmencie produktów specjalistycznych o wyższej wartości dodanej – przede wszystkim w segmentach „Poliole i pochodne” i „Surfaktanty i pochodne”. Opracowujemy też kompletne rozwiązania systemowe i pakiety technologii. Przykładem może być nasza technologia iPoltec® do wytwarzania pianek, która jest podstawą produkcji ponad trzech milionów niezwykle komfortowych i trwałych materacy rocznie.
Dowiedz się więcej  >>