W Islandii wybudowaliśmy jedną z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku wytwórni krzemometalu na świecie, któró oddaliśmy do użytku w 2018 roku. Krzemometal stosuje się m.in. jako składnik stopów aluminium oraz w przemyśle chemicznym, do produkcji siloksanów i silikonów.


Wytwórnia krzemometalu PCC BakkiSilicon hf. w kwietniu 2018 r.

Inwestor:PCC BakkiSilicon hf.
Miejsce:Húsavík (Islandia)
Zdolności produkcyjne:32 tys. ton krzemometalu rocznie
Uruchomienie:Wytwórnia została oddana do użytku w 2018 roku. Wliczając półrocznie opóźnienie, budowa wytwórni o zdolności produkcyjnej 32 tys. ton rocznie trwała około trzech lat.

Rozruch technologiczny rozpoczął się 30 kwietnia 2018 roku uruchomieniem pierwszego pieca łukowego. 11 maja 2018 roku miał miejsce pierwszy spust krzemu, który oficjalnie rozpoczął produkcję. Po rozgrzaniu komory pieca zostanie ona napełniona w odpowiednich proporcjach surowcami czyli kwarcytem, węglem i zrębkami drewnianymi. Po zakończeniu rozgrzewania surowców do 2 tys. stopni Celsjusza rozpocznie się produkcja płynnego krzemometalu. W drugim kwartale przewiduje się również uruchomienie drugiego pieca. 31 sierpnia 2018 roku uruchomiono drugi piec.

W dniu 30 października 2019 r. podpisano świadectwo odbioru końcowego (tzw. FAC), przez co wytwórnia przeszła do regularnej produkcji.

Szczegółowe informacje o przebiegu projektu wraz ze zdjęciami od momentu rozpoczęcia budowy w połowie 2015 roku znajdziesz tu>>.

Technologia produkcji:Krzemometal uzyskiwany jest w temperaturze ok. 2 tys. stopni Celsjusza w elektrycznych piecach łukowych z kwarcytu – przy udziale drewna i węgla. Kwarcyt jako kluczowy surowiec wykorzystywany w nowej wytwórni pochodzi głównie z własnej kopalni PCC w Polsce, położonej w Zagórzu koło Kielc. Nakłady związane z logistyką rekompensowane są z nadwyżką przez korzystne ceny zakupu energii elektrycznej. Natomiast emisje pyłów powstające przy produkcji krzemometalu w wytwórni PCC są niemal całkowicie usuwane z powietrza za pomocą wysoce efektywnych urządzeń filtracyjnych. W efekcie cały proces produkcji odbywa się w wyjątkowo zrównoważony sposób.
Korzyści lokalizacji w Islandii:Proces produkcyjny jest bardzo energochłonny. Dlatego jako miejsce produkcji została wybrana Islandia ze względu na swoje bogate zasoby energii geotermicznej i wodnej, które przekładają się na stosunkowo niskie ceny energii elektrycznej. W marcu 2014 roku spółka PCC BakkiSilicon hf. zawarła kontrakt na zakup mocy i energii elektrycznej (tzw. Power Purchase Agreement, PPA) z Landsvirkjun, największym islandzkim dostawcą energii. Kontrakt gwarantuje korzystne warunki zakupu przez 15 lat i zawiera opcję na przedłużenie współpracy. W pierwszej fazie eksploatacji, od 2018 roku, moc dostarczona do wytwórni wynosi 58 MW. Na potrzeby całej nowej strefy przemysłowej, Landsvirkjun uzbroił w okolicach Húsavík nowe źródło geotermalne i wybudował tam elektrownię o mocy 90 MW. Nakłady związane z logistyką dostaw surowców do Islandii i transportem krzemometalu drogą morską do odbiorców są rekompensowane z nadwyżką – zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym – poprzez korzystne warunki zakupu energii elektrycznej.
Zastosowania:Krzemometal ma liczne zastosowania w przemyśle chemicznym, na przykład do produkcji silikonów i silanów. Służy on także do produkcji bardzo twardych stopów aluminiowych m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego i jest kluczowym surowcem w produkcji paneli fotowoltaicznych.
Odbiorcy:Większość planowanej produkcji krzemometalu z Islandii będzie sprzedawana niemieckim odbiorcom w ramach kontraktów długoterminowych. Dzięki temu PCC wnosi istotni wkład w zaspokojenie popytu na ten surowiec w Niemczech.
Finansowanie i wsparcie:Zamknięcie finansowe projektu nastąpiło na początku czerwca 2015 roku, natomiast istotny postęp w sprawie finansowania osiągnęliśmy rok wcześniej: 25 września 2014 roku otrzymaliśmy bowiem wstępną promesę ubezpieczenia projektu, wydaną przez międzyresortową komisję rządu federalnego Niemiec (tzw. gwarancja UFK). Gwarancja ta była podstawą do uruchomienia finansowania projektu przez KfW IPEX-Bank z Frankfurtu nad Menem i została udzielona ze względu na fakt, że projekt – dzięki planowanej sprzedaży krzemometalu niemieckim odbiorcom – kwalifikował się do wsparcia w ramach państwowej polityki surowcowej. Uznano, że inwestycja w Islandii wniesie wkład w zabezpieczenie przyszłych dostaw surowców dla przemysłu niemieckiego. Pod koniec 2014 roku udało się zabezpieczyć całość finansowania projektu w Islandii. Większą część nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 300 mln dolarów (ok. 1,2 mld złotych) pokryje kredyt KfW IPEX Banku, natomiast ok. jedną czwartą kosztów poniosą islandzkie fundusze emerytalne oraz islandzki Bank Íslandsbanki. Pod koniec grudnia została zawarta odpowiednia umowa pomiędzy PCC SE a islandzką spółką Bakkastakkur.

Państwo islandzkie również przyznało projektowi swoje wsparcie. W 2013 roku parlament Islandii dużą większością głosów uchwalił kilka ustaw dotyczących rozwoju parku przemysłowego Bakki, w którym powstanie wytwórnia. Jedna z tych ustaw dotyczy wyłącznie naszego projektu i przewiduje szczególne wsparcie finansowe dla inwestycji w zakresie przygotowania terenu pod budowę, ale także długoterminowe ulgi podatkowe.

Galeria zdjęć od momentu zagospodarowania placu budowy w połowie 2015 roku

Kliknij, aby powiększyć zdjęcia.