Duisburg, maj 2019 r. – Raport kwartalny 01/2019 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej w pierwszym kwartale 2019 roku oraz o wskaźnikach finansowych na dzień 31 marca 2019 roku jest już dostępny do pobrania.

> Archiwum raportów kwartalnych