//Raport kwartalny 1/2017 Grupy PCC dostępny online

Raport kwartalny 1/2017 Grupy PCC dostępny online

Duisburg, 26 maja 2017 roku Raport kwartalny 1/2017 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał bieżącego roku, jest już dostępny pobrania do pobrania w formacie PDF. Ponadto raport zawiera zatwierdzony wynik finansowy 2016 roku. Zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok jest dostępne na stronie internetowej www.pcc-financialdata.eu, do pobrania w formacie PDF. Pod koniec maja na tej stronie opublikujemy również raport roczny za 2016 rok.

> Archiwum raportów kwartalnych

titel-qb1-2017-pl

2017-05-26T11:02:36+02:00