Duisburg, 11 listopada 2021 roku. Raport kwartalny 3/2021 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej w trzecim kwartale 2021 roku oraz o skonsolidowanych wskaźnikach finansowych na dzień 30 września 2021 roku jest już dostępny do pobrania.

  • Niezwykle udane wyniki działalności Grupy PCC w roku obrotowym 2021 utrzymały się także w trzecim kwartale
  • 702 mln € skonsolidowanych przychodów Grupy PCC w pierwszych dziewięciu kwartałach – to wzrost o 30,9% rok do roku
  • Wzrost EBITDA o 137,6%, do 126,5 mln € na koniec września
  • Pion chemiczny wyraźnie przekracza założenia dotyczące przychodów i zysku
  • Wykup obligacji o jednorazowej spłacie