//Raport kwartalny 3/2018 Grupy PCC dostępny online

Raport kwartalny 3/2018 Grupy PCC dostępny online

Duisburg, listopada 2018 roku. Raport kwartalny 3/2018 Grupy PCC, zawierający informacje o wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej w trzecim kwartale 2018 roku oraz skonsolidowane wyniki finansowe na dzień 30 września 2018 roku jest już dostępny do pobrania.

> Archiwum raportów kwartalnych

2018-11-29T16:30:47+01:00