//Raport kwartalny 4/2018 Grupy PCC dostępny online

Raport kwartalny 4/2018 Grupy PCC dostępny online

Duisburg, środa, 22 marca 2019 roku. Raport kwartalny 4/2018 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2018 roku, jest już dostępny do pobrania w formacie PDF. Raport zawiera ponadto wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe za cały rok obrotowy 2018.

Zaudytowane wyniki finansowe na dzień 31 grudnia 2018 roku zostaną udostępnione w ciągu drugiego kwartału 2019 roku w niniejszej zakładce Informacje finansowe (www.pcc-danefinansowe.eu), po zakończeniu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Warth & Klein Grant Thornton AG. Publikacja raportu rocznego za 2018 rok została zaplanowana na czerwiec 2019 roku.

> Archiwum raportów kwartalnych

2019-04-05T11:28:50+02:00