Duisburg, 17 marca 2022 roku. Raport kwartalny 4/2021 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej za czwarty kwartał ubiegłego roku, jest już dostępny do pobrania w formacie PDF. Raport zawiera ponadto wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe za cały rok obrotowy 2021.

Zaudytowane wyniki finansowe na dzień 31 grudnia 2021 roku zostaną udostępnione w maju 2022 roku w zakładce Informacje finansowe (www.pcc-danefinansowe.eu), po zakończeniu badania przez biegłego rewidenta Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

  • Rok 2021 dla Grupy PCC jednym z najlepszych w 28-letniej historii firmy
  • Skonsolidowane przychody wzrosły w czwartym kwartale do 277,7 mln €, a w całym roku osiągnęły prawie 1 mld €
  • EBITDA czwartego kwartału w wysokości 72,2 mln € przybliża całoroczny EBITDA Grupy PCC do 200 mln €
  • Wspólna inwestycja z PETRONAS Chemicals Group w Malezji przebiega zgodnie z planem
  • Wykup emisji obligacji o jednorazowej spłacie