Duisburg, 1 marca 2016 roku. Raport kwartalny 4/2015 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2015 roku, jest już dostępny do pobrania w formacie PDF. Raport zawiera ponadto wstępne wyniki finansowe za cały rok obrotowy 2015.

> Archiwum Raport kwartalne

bild-qb4-2015-news