//Raport kwartalny 4/2017 Grupy PCC dostępny online

Raport kwartalny 4/2017 Grupy PCC dostępny online

Duisburg, środa, 21 marca 2018 roku. Raport kwartalny 4/2017 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2017 roku, jest już dostępny do pobrania w formacie PDF. Raport zawiera ponadto wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe za cały rok obrotowy 2017.

Zaudytowane wyniki finansowe na dzień 31 grudnia 2017 roku zostaną udostępnione w ciągu drugiego kwartału 2018 roku w niniejszej zakładce Informacje finansowe (www.pcc-danefinansowe.eu), po zakończeniu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Warth & Klein Grant Thornton AG. Publikacja raportu rocznego za 2017 rok została zaplanowana na czerwiec 2018 roku.

> Archiwum raportów kwartalnych

titel-qb4-2017-pl

2018-03-21T13:48:44+01:00