Dzięki uruchomieniu piątej linii produkcyjnej polioli polieterowych PCC Rokita SA zwiększyła swoje łączne moce produkcyjne (mierzone w poliolach standardowych) do 110 tys. ton polioli polieterowych rocznie. Piąta linia produkcyjna służy przede wszystkim do wytwarzania półproduktów wykorzystanych w dalszej produkcji polioli. Inwestycja ta wzmocniła przede wszystkim ukierunkowanie PCC Rokita SA na specjalistyczne poliole o wyższej wartości dodanej.

Inwestor::PCC Rokita SA
Lokalizacja:Park chemiczny w Brzegu Dolnym, teren zakładów PCC Rokita SA
Zdolności produkcyjne:Łączna zdolność produkcyjna wszystkich pięciu linii wynosi 110 tys. ton polioli rocznie (mierzonych w poliolach standardowych).
Oddanie do użytku:2017