W 2015 roku PCC Rokita SA zakończyła prace nad zwiększeniem zdolności produkcyjnej instalacji tlenku propylenu (TP), wchodzącej w skład segmentu chloru Grupy, z 36 tys. ton do 48 tys. ton rocznie. W 2020 r. zdolności produkcyjne zostały zwiększone do 57 tys. ton rocznie. TP jest niezbędny do wytwarzania polioli. Zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz istniejące umowy kupna surowca zawarte z długoletnimi partnerami wnoszą istotny wkład w zabezpieczenie bazy surowcowej dla aktualnej produkcji polioli PCC Rokita SA, a jednocześnie umożliwiają zaplanowany wzrost w segmencie polioli.

Inwestor::PCC Rokita SA
Lokalizacja:Teren zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
Zdolności produkcyjne:Zwiększenie do 57 tys. TP rocznie.
Oddanie do użytku:2015: 48 tys. ton rocznej zdolności
2020: 57 tys. ton rocznej zdolności