Krzem i pochodne

Krzemometal – z przyjaznej dla klimatu produkcji, o szerokim zakresie zastosowań

Segment „Krzem i pochodne” podzielony jest na dwa obszary: wydobycie kwarcytu i produkcja krzemometalu. Krzemometal stosuje się m.in. jako składnik stopów aluminium oraz w przemyśle chemicznym, do produkcji siloksanów i silikonów. Ponadto w dłuższej perspektywie przewiduje się silny popyt na krzemometal i proszek krzemowy powstający podczas produkcji. Powodem wzrostu są między innymi nowe zastosowania powstające w kontekście ochrony klimatu. Co więcej, produkujemy blisko naszych klientów w Europie materiał, który jest niezbędny dla komponentów elektronicznych, urządzeń fotowoltaicznych, akumulatorów i wielu innych innowacyjnych produktów, wykorzystując przy tym energię elektryczną pochodzącą w 100 % z odnawialnych źródeł. Należąca do Grupy wytwórnia krzemometalu spółki zależnej PCC BakkiSilicon hf. znajduje się na północy Islandii, w pobliżu miasteczka Húsavík i opiera swoją produkcję głównie na energii wytwarzanej z bogatych zasobów geotermalnych, z których słynie Islandia.

Ponadto do segmentu krzemu i pochodnych weszła kopalnia kwarcytu spółki PCC Silicium S.A. w Zagórzu koło Kielc. Kwarcyt jest podstawowym surowcem do produkcji krzemometalu, a zaopatrzenie wytwórni w ten materiał ze źródła we własnej Grupie uniezależnia ją od wahań rynkowych.

Dowiedz się więcej o naszej wytwórni krzemometalu >>

Zapraszamy również na stronę internetową spółki zależnej PCC BakkiSilicon hf. >>

Krzemometal i proszek krzemowy mają liczne zastosowania w przemyśle chemicznym, na przykład do produkcji silikonów i silanów. Materiał służy także do produkcji ultra twardych stopów aluminiowych m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego i jest kluczowym surowcem w produkcji paneli fotowoltaicznych.

Ponadto w dłuższej perspektywie przewiduje się wzrost zapotrzebowania na krzemometal spowodowany nowymi zastosowaniami w gospodarce w kontekście ochrony klimatu. Dla przykładu nawiązaliśmy współpracę z Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems we Fryburgu Bryzgowijskim w sprawie opracowania materiałów anodowych do akumulatorów litowo-jonowych pozwalających na ich wyższą wydajność, jako podstawowych elementów elektromobilności. To tylko jeden z równolegle prowadzonych projektów rozwojowych nad produktami na bazie krzemu, przede wszystkim do zastosowań akumulatorowych i fotowoltaicznych, gdzie istnieje ogromny potencjał wzrostu.

Proces produkcyjny jest bardzo energochłonny. Dlatego jako miejsce produkcji została wybrana Islandia ze względu na swoje bogate zasoby energii geotermicznej i wodnej, które przekładają się na stosunkowo niskie ceny energii elektrycznej. Dzięki zasilaniu produkcji energią elektryczną pochodzącą wyłącznie z bogatych, odnawialnych źródeł Islandii, emisje gazów cieplarnianych spowodowane przez naszą wytwórnię są znacznie niższe niż w porównywalnych wytwórniach na świecie. W rezultacie ślad węglowy zastosowań wykorzystujących w postaci surowca lub komponentu, krzemometal wytworzony przez nas w Islandii, jest również znacznie mniejszy.
Uzupełnieniem segmentu krzemu i pochodnych jest kopalnia i zakład wzbogacania kwarcytu firmy PCC Silicium S.A. z siedzibą w Zagórzu koło Kielc. Wydobywany tam kwarcyt stosuje się po pierwsze jako kruszywo przy budowie dróg i linii kolejowych, a po drugie do produkcji żelazostopów. Ponadto część kwarcytu wykorzystujemy w należącej do Grupy wytwórni krzemometalu. Kwarcyt jest jednym z podstawowych surowców do produkcji krzemometalu.