• PCC Exol SA uzyskała złoty status w rankingu zrównoważonego rozwoju platformy Ecovadis i znalazła się pośród 2 procent najbardziej zrównoważonych firm. Znacząca poprawa w stosunku do poprzedniego roku
• PCC Rokita SA otrzymała srebrny certyfikat uczestnicząc po raz pierwszy w audycie EcoVadis
• Dalsza intensyfikacja pracy nad strategią zrównoważonego rozwoju

Duisburg / Brzeg Dolny, marzec 2016 roku. Polskie spółki chemiczne PCC Rokita SA i PCC Exol SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (Dolnośląskie) otrzymały wysokie oceny w międzynarodowym rankingu zrównoważonego rozwoju przeprowadzonym przez platformę EcoVadis. Firma PCC Exol SA, jeden z największych producentów surfaktantów w Europie Wschodniej i jedyny w Polsce, otrzymała za swoje osiągnięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) złoty certyfikat Ecovadis, czyli najwyższy status w rankingu na rok 2016. W rankingu Ecovadis PCC Exol znalazła się w grupie wiodących 2 procent najlepiej ocenionych firm na świecie we wszystkich kategoriach CSR. PCC Exol uczestniczyła w ocenie działań CSR już w zeszłym roku, otrzymując wówczas srebrny poziom. Natomiast PCC Rokita SA (Brzeg Dolny), największa spółka chemiczna Grupy PCC i znaczący producent m.in. polioli, wzięła udział w rankingu EcoVadis po raz pierwszy i również osiągnęła srebrny poziom. Tym samym znalazła się wśród 30 procent najbardziej zrównoważonych firm poddanych audytowi przez EcoVadis. Na rodzimym rynku spółki należą do prekursorów, jeśli chodzi o kompleksową samoocenę w ramach działalności na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz odpowiedzialności społecznej.

ecovadis-2016-goldecovadis 2015 gold_certificate_pcc exol

„Sukces naszej firmy, jakim jest złoty certyfikat EcoVadis sprawia, że będziemy przykładać jeszcze większą wagę do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Takie działanie przyczyni się do większego zadowolenia pracowników, poprawy satysfakcji klientów, zacieśnienia relacji z lokalnymi społecznościami, inwestorami i całym otoczeniem, w którym działamy” – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL SA. Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Exol i Wiceprezes PCC Rokita ds. finansowych, dodaje: „Ocena ekspertów Ecovadis jest dla naszych spółek zewnętrzną formą aprobaty, będącą potwierdzeniem przejrzystości i ciągłego doskonalenia w obszarze promowania zrównoważonej chemii.”

ecovadis 2015 silverecovadis 2015 silver_certificate_pcc rokita

Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA, komentuje: „To prestiżowe wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w badaniu zaangażowania w wypełnianie norm CSR. Cieszę się, że zostaliśmy docenieni za to, że realizując międzynarodową strategię uwzględniamy interesy społeczne. Pamiętajmy, że sukces firmy to nie tylko wypracowany zysk, ale troska o środowisko, poszanowanie praw człowieka i etyki w biznesie.”

EcoVadis to wiodąca niezależna platforma oferująca rankingi dotyczące przeglądu zrównoważonego rozwoju w skali międzynarodowej. Przy pomocy obszernych kart oceny mierzy poziom zrównoważonego działania i społecznej odpowiedzialności firm posiadających międzynarodowe łańcuchy dostaw według wiarygodnej i uznanej na całym świecie metody.

Od czasu pierwszej oceny przez EcoVadis firma PCC Exol odnotowała znaczny wzrost punktowy w kilku najbardziej istotnych obszarach: warunkach pracy, uczciwych praktykach biznesowych oraz zrównoważonym łańcuchu dostaw. Poza tym PCC Exol uczestniczy w inicjatywie Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest certyfikowanym członkiem Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) i wdrożyła w 2014 roku jako pierwsza firma w Polsce system Good Manufacturing Practice zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia European Federation for Cosmetic Ingredients.

Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego rozwoju w Grupie PCC.

Więcej informacji na temat produktów i aplikacji PCC Rokita SA i PCC Exol SA można znaleźć w naszym portalu produktowym www.products.pcc.eu.