//Stabilny poziom przychodów i wyniku finansowego Grupy PCC w trzecim kwartale 2020 roku, pomimo pandemii koronawirusa

Stabilny poziom przychodów i wyniku finansowego Grupy PCC w trzecim kwartale 2020 roku, pomimo pandemii koronawirusa

Raport kwartalny 3/2020 Grupy PCC dostępny online

Duisburg, 20 listopada 2020 roku. Raport kwartalny 3/2020 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej w trzecim kwartale 2020 roku oraz o skonsolidowanych wskaźnikach finansowych na dzień 30 września 2020 roku jest już dostępny do pobrania.

2020-11-20T16:23:25+01:00