Handel i usługi

Doświadczenie z prawie trzech dekad pracy w handlu surowcami

Segment „Handel i usługi” składa się z dwóch obszarów działalności, którymi są handel surowcami oraz usługi. Grupa PCC posiada doświadczenie z prawie trzech dekad w handlu surowcami ropopochodnymi i węglopochodnymi. Sieć logistyczna naszej Grupy, która obejmuje m.in. własny terminal portowy w Kaliningradzie, zapewnia sprawną realizację dostaw towaru od producenta do odbiorcy końcowego. Oferta handlowa PCC Trade & Services GmbH obejmuje paliwa stałe, takie jak miał koksowy, koks opałowy i antracyt drobnoziarnisty, a także surowce chemiczne, w tym w szczególności produkty uboczne koksowni – smołę surową, benzen surowy i czysty. Największą spółką Grupy w tym segmencie jest PCC Trade & Services GmbH, spółka założycielska, od której zaczęła się historia Grupy PCC.

Więcej informacji na temat handlu surowcami w Grupie PCC znajdziesz na stronie internetowej spółki PCC Trade & Services GmbH.

Dział energii konwencjonalnej

Działalność usługowa w tym segmencie obejmuje w szczególności dział energii konwencjonalnej, który głównie zaopatruje w energię elektryczną zakłady produkcyjne Grupy w Polsce. Chodzi o odpowiednią jednostkę biznesową PCC Rokita SA, tj. jej dział energetyczny, a także spółkę PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwsza jest operatorem EC-3, nowoczesnej elektrociepłowni wykorzystującej kogenerację, w najważniejszym zakładzie produkcyjnym Grupy w Brzegu Dolnym na Dolnym Śląsku. Zaopatruje ona tamtejsze wytwórnie w energię elektryczną i parę technologiczną, a także dużą część pobliskiego miasteczka Brzeg Dolny w przyjazne dla środowiska ciepło.

Usługi

Dział usług segmentu „Handel i usługi” obejmuje działalność w zakresie IT i ochrony środowiska. Przykładem jest firma PCC IT S.A. działająca na terenie zakładu chemicznego naszej Grupy w Brzegu Dolnym, która świadczy usługi IT nie tylko dla wewnętrznych ale i zewnętrznych klientów. Wykorzystujemy w ten sposób efekt synergii w celu wytworzenia wartości dodanej. Oprócz elektrociepłowni konwencjonalnych, dział usług obejmuje spółki: PCC IT S.A., PCC Apakor Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o. i Ekologistyka Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Brzegu Dolnym na Dolnym Śląsku.

Spółki handlowe