W celu poszerzenia oferty produktowej w segmencie polioli, firma PCC PU Sp. z o.o. uruchomiła pod koniec czerwca 2017 roku instalację do polioli poliestrowych. Roczna zdolność produkcyjna wynosi około 13 tys. ton (mierzonych w poliolach standardowych). Poliole poliestrowe stosowane są przede wszystkim do produkcji materiałów izolacyjnych i elastomerów. Firma PCC PU Sp. z o.o. jest spółką zależną PCC Rokita SA.

Inwestor::PCC PU Sp. z o.o.
Lokalizacja:Park chemiczny w Brzegu Dolnym, teren zakładów PCC Rokita SA
Zdolności produkcyjne:13 tys. ton polioli poliestrowych rocznie (mierzonych w poliolach standardowych).
Oddanie do użytku:2017