– wykluczenie z obrotu na GPW poprawia elastyczność spółki podczas planowanego programu inwestycyjnego

– PCC SE ma w tej chwili 98.40% akcji PCC Intermodal S.A., pozostałe akcje należą do Zarządu Spółki

Duisburg (NIemcy) / Gdynia (Polska), wrzesień 2018. W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 21 sierpnia 2018 roku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) potwierdziła, że wykluczenie z obrotu giełdowego na GPW spółki PCC Intermodal S.A., spółki zależnej grupy PCC, nastąpiło 11 września 2018 roku. Spółka zwróciła się do odpowiednich polskich organów o rematerializację akcji i wkluczenie jej z obrotu pod koniec czerwca 2018 roku, kiedy większościowy akcjonariusz spółki, tj. PCC SE podjął decyzję o wycofaniu akcji spółki zależnej z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Free float akcji w obrocie był zbyt niski, aby odzwierciedlić rzeczywistą wartości spółki” powiedziała Pani Ulrike Warnecke, Dyrektor Zarządzający PCC SE.

PCC posiada 98.40% kapitału oraz 98.87% prawa głosu na walnym zgromadzeniu w PCC Intermodal S.A. Pozostałe akcje należą do Zarządu PCC Intermodal S.A.

„Spółka holdingowa PCC SE razem z Zarządem spółki logistycznej planuje wprowadzić olbrzymi program inwestycyjny w ciągu kilku kolejnych lat. Wierzymy, że spółka będzie działać lepiej znajdując się poza Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.” Wyjaśniła kolejno Pani Warnecke. „Wykluczenie z obrotu co do zasady zwiększa naszą elastyczność, głównie w zakresie finansowania oraz podczas realizacji zaplanowanych inwestycji, możliwe, że wspólnie z partnerami strategicznymi.”