Celem jest ekspansja działu biznesowego systemów poliuretanowych wchodzącego w skład segmentu polioli. Zakłada się, że sprzedaż systemów poliuretanowych, która dotychczas odbywa się głównie na rynku polskim rozpocznie ekspansję na rynki międzynarodowe. Aby przyspieszyć ten rozwój we wszystkich krajach niemieckojęzycznych i Beneluksu, w 2014 roku założyliśmy spółkę PCC Prodex GmbH z siedzibą w Essen oraz przejęliśmy wytwórnię systemów PU w tym mieście. W pierwszej połowie 2015 roku w zakładzie tym ruszyła produkcja elastycznych pianek PU.

Inwestor:PCC Prodex GmbH
Miejsce:Essen (Niemcy)
Stan projektu:W pierwszej połowie 2015 roku w zakładzie w Essen została uruchomiona produkcja elastycznych pianek PU. Dokonano pierwszych próbnych dostaw do producentów części i podzespołów samochodowych. Poza tym od początku 2015 roku spółka ta zajmuje się także sprzedażą na rynku niemieckim pianek sztywnych wyprodukowanych w Polsce. PCC Prodex GmbH, która została założona w pierwszym kwartale 2014 roku jako spółka w 100% zależna od PCC Prodex Sp. z o.o., założyła swoją siedzibę swoją siedzibę w jednym z budynków PCC SE w Essen.