Wydawca strony

Za treści umieszczone na stronie odpowiada:
PCC SE, Duisburg
(reprezentowana Zarząd)
Moerser Straße 149
47198 Duisburg
Niemcy

tel.: +49 (0)2066 2019-0
fax: +49 (0)2066 54682
e-mail: info@pcc.eu
Internet: www.pcc.eu

Zarząd: 
Dr. Peter Wenzel (Prezes Zarządu)
Ulrike Warnecke
Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer

Rada Nadzorcza:
Waldemar Preussner (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
Dr. Hans-Josef Ritzert (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)
Reinhard Quint (Członek Rady Nadzorczej)

Forma prawna:
Europejska Spółka Akcyjna (Societas Europaea)

Rejestracja w niemieckim rejestrze handlowym
Sąd rejonowy (Amtsgericht) Duisburg, HRB 19088

VAT UE:
DE193810011

Niemiecki numer podatkowy:
134/5781/0013

Wyłączenie odpowiedzialności

Treść serwisu została sporządzona i jest na bieżąco modyfikowana z najwyższą możliwą starannością.
Zastrzegamy jednak prawo do zmiany lub zawieszania serwisu w dowolnej chwili. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie przerwy lub inne zakłócenia, które mogą powstać w wyniku edycji treści w systemie zarządzania treścią serwisu.
Nasz serwis informacyjny zawiera odnośniki („linki”), które zostały odpowiednio zaznaczone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pełną poprawność, kompletność i aktualność udostępnionych treści.
Treść serwisów internetowych międzynarodowych spółek zależnych PCC SE jest regularnie aktualizowana przez pracowników spółek zależnych. Pomimo intensywnej współpracy z PCC SE nie można jednak wykluczyć, że w treści stron internetowych spółek zależnych mogą wystąpić niezamierzone błędy. PCC SE konsekwentnie dąży do tego, by zapewnić aktualny stan informacji w całej Grupie Kapitałowej.
Jeżeli stwierdzamy lub przyjmiemy informację, że treść, do którego prowadzi link z naszej strony, powoduje odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną, to odnośnik ten zostaje niezwłocznie usunięty. W przypadku stwierdzenia, że serwis zewnętrzny, do którego prowadzi link, narusza obowiązujące przepisy prawa, prosimy o przekazanie odpowiedniej informacji.