Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółek PCC Rokita SA i PCC Exol SA (Brzeg Dolny, Polska) zatwierdziły w tym tygodniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Spółka PCC Rokita SA przekaże akcjonariuszom łącznie około 72,9 mln zł, a PCC Exol SA około 29,4 mln zł. W połowie maja 2021 roku firma PCC SE otrzyma z tego tytułu, za pośrednictwem pośredniej spółki holdingowej PCC Chemicals GmbH, równowartość ok. 19 mln €. Ponadto PCC SE spodziewa się w czerwcu 2021 roku otrzymania kilku mniejszych wypłat dywidendy, w tym od firmy PCC Trade & Services GmbH z siedzibą w Duisburgu.