Na początku tygodnia firma PCC BakkiSilicon hf. wznowiła działalność operacyjną, uruchamiając pierwszy z dwóch pieców łukowych wytwórni. Praca pieców została tymczasowo zawieszona w lipcu 2020 roku ze względu na konieczność przeprowadzenia przez wykonawcę wytwórni prac związanych z przebudową dachu filtrowni, które były niezbędne do uzyskania pozwoleń prawnych. Następnie doszło do gwałtownego załamania cen krzemometalu i wstrzymania produkcji po stronie klientów, m.in. w związku z pandemią koronawirusa, w wyniku czego zapadła decyzja o przedłużeniu przerwy w produkcji. W czasie przestoju zostały przeprowadzone prace utrzymaniowe i naprawcze, m.in. w ramach gwarancji. Obecnie odczuwamy wyraźny wzrost cen krzemometalu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Obserwatorzy rynku sugerują, że pozytywny trend spowodowany wzrostem popytu utrzyma się w najbliższych miesiącach. Firma PCC BakkiSilicon hf. powinna użyć sprzyjające otoczenie rynkowe do wznowienia produkcji a także przy tym skorzystać na poprawie warunków handlowych po stronie zakupu i finansowania.