W 2011 roku założono spółkę holdingową PCC Consumer Products S.A. z siedzibą w Warszawie, której celem było wzmocnienie segmentu dóbr konsumpcyjnych z myślą o klientach detalicznych oraz rozpoczęcie ekspansji tego segmentu, która trwa do dnia dzisiejszego.

Inwestor:PCC Consumer Products S.A.
Miejsce:Warszawa
Stan projektu:Obecnie grupa „PCC Consumer Products” obejmuje firmę PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym – jednego z wiodących polskich producentów w zakresie domowych i przemysłowych środków czystości, środków do prania i kosmetyków wraz z oddziałami na Białorusi oraz śląską fabrykę zapałek PCC Consumer Products Czechowice S.A. Planujemy także dalsze akwizycje w tym segmencie.