Raport kwartalny 4/2020 Grupy PCC dostępny online

Duisburg, 17 marca 2021 roku. Raport kwartalny 4/2020 Grupy PCC, zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach i wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej za czwarty kwartał ubiegłego roku, jest już dostępny do pobrania w formacie PDF. Raport zawiera ponadto wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe za cały rok obrotowy 2020.

Zaudytowane wyniki finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zostaną udostępnione w maju 2021 roku w zakładce Informacje finansowe (www.pcc-danefinansowe.eu), po zakończeniu badania przez biegłego rewidenta Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

> Archiwum raportów kwartalnych