Po inwestycjach w modernizację i rozwój przeprowadzonych w poprzednich latach, PCC Rokita SA rozpoczęła kolejny projekt mający na celu rozbudowę mocy produkcyjnych o dwa kolejne elektrolizery. Wspomniane elektrolizery – nr. VI i VII – zostały oddane do użytku w połowie 2018 roku. Aby umożliwić pełne wykorzystanie mocy wszystkich siedmiu elektrolizerów, PCC Rokita SA rozbudowała równolegle instalacje pomocnicze. Od momentu ukończenia tych prac na początku 2019, moce produkcyjne wynoszą 209 tys. ton chloru i 236 tys. ton sody kaustycznej rocznie.

Inwestor:PCC Rokita SA
Lokalizacja:Teren zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
Zdolności produkcyjne:Łączne zdolności produkcyjne zostały zwiększone z 148 tys. ton do 209 tys. ton chloru, względnie z 167 tys. ton do 236 tys. ton ługu sodowego rocznie.
Oddanie do użytku:Elektrolizery VI i VII zostały oddane do użytku w połowie 2018 roku, całość prac nad roszerzeniem mocy produkcyjnych została zakończona na początku 2019 roku.