//Raport kwartalny 3/2017 Grupy PCC dostępny online

Raport kwartalny 3/2017 Grupy PCC dostępny online

Duisburg, 17. listopada 2017 roku. Raport kwartalny 3/2017 Grupy PCC, zawierający informacje o wynikach działalności naszej Grupy Kapitałowej w trzecim kwartale 2017 roku oraz skonsolidowane wyniki finansowe na dzień 30 września 2017 roku jest już dostępny do pobrania.

> Archiwum raportów kwartalnych

Title_QB_3_2017_PL

2017-11-27T15:17:59+00:00